آویساآویسا، تا این لحظه: 9 سال و 28 روز سن داره

آویسا به پاکی آب

فرهنگ لغات آویسا

بابادی: باباجون، بابایی مانی: مامانی یچقال: یخچال پاتو: پالتو قاشد: قاشق بیا ببلم: بغلم کن شوکولوت: شکلات تپلد:تولد خوشمسس: خوشمزس خدابس: خداحافظ نایش: نیایش گنجه: گنجشگ جاته منه: جای منه بریم از جاروی خاله بترسیم! ...
29 بهمن 1391

عکسهای آتلیه 91

آویسا در یکی از روزهای زمستانی به آتلیه رفت.     اگه بارون بیاد من یه چتر دارم تو زمستونای سرد هم که ....  و اما تو هوای خوب آروم آروم قدم می زنم و کم کم می رم به سمت ساحل     بعد یه کم ویولن می زنم بعد اون دور و برها یه ببعی می گیرم و وقت ناهار   نه نه نه ..... اشتباه نکنید ببعی رو خیلی دوست دارم من آش میپزم با سبزیجات! ...
21 بهمن 1391

شعرهایی که آویسا دوستشون داره و از حفظه.

این شعر ها رو آویسا خیلی بهشون علاقه داره و بیشترشون رو حفظه. آفرین به دختر گلم. 1 ) ترانه گنجشک لا لا، مهتاب لا لا: دریافت فایل صوتی 2 ) ترانه چرا؟ چرا؟ : دریافت فایل صوتی 3 ) ترانه آهویی دارم خوشگله: دریافت فایل صوتی 4 ) ترانه زمستون: دریافت فایل صوتی  5 ) ترانه عروسک خوشگل من: دریافت فایل صوتی ادامه داره ها منتظر باشین...     ...
30 دی 1391