آویساآویسا، تا این لحظه: 9 سال و 28 روز سن داره

آویسا به پاکی آب

رمضان مبارک

  حلول ماه رمضان بر همه دوستان عزیز مبارک آمد رمضان هست دعا را اثري دارد دل من شور و نواي دگري ما بنده عاصي و گنهكار توييم اي داور بخشنده بما كن نظري ...
28 خرداد 1394
1