آویساآویسا، تا این لحظه: 9 سال و 28 روز سن داره

آویسا به پاکی آب

دانشجو شدن آویسا

بله تعجب نکنید آویسا خانم به جمع دانشجویان پیوست امرروز خانم ایزدی مدیر مهد به این نتیجه رسیدن که آویسا خانم می تونن یه کلاس بالاتر تشریف ببرند به همین دلیل خانم کوچولوی باهوش ما به یه کلاس بالاتر از سنش فرستاده شد. اینهم کتابهاش که امروز بهش دادن قبل از نصب برچسب اینم بعد از نصب برچسب مامانی با دیدن کتابها از خوشحالی بال در آورد آخه احساس کرد دختر گلش داره کم کم بزرگ می شه امروز احساسی که این کتابها بهم داد رو با هیچ حس دیگه های عوض نمی کنم من و بابایی به اتفاق دختر گلمون رفتیم چیستا و برچسب و جلد هم خریدیم امروز واقعا روز خوبی بود دختر عزیزم ممنونم ...
13 آبان 1392
1